OrKoV

86 tekstów – auto­rem jest Or­KoV.

Jed­ni wierzą, że szczęściem żądzi przez­nacze­nie. In­ni, ze przy­padek. A tak nap­rawdę, szczęścia w życiu będziesz miał ty­le, ile sam jes­teś w sta­nie dostrzec. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 13 lutego 2013, 18:56

Każde z nas, na swo­jej łodzi, bo bez­kres­nym oceanie
Płynie da­lej, gdzieś w niez­na­ne- czy to słyn­ne za­kocha­nie?
Wciąż mi­jamy się nie­szczęśnie i niekiedy spotykamy,
Pobędziemy tak przez chwilę, po­tem zno­wu się żegnamy... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 12 lutego 2013, 20:57

Ale jed­nak myśl o to­bie cudną ser­ca jest ozdobą,
Które cza­sem cicho szep­ta, że na­dal tęsknię za Tobą. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 31 stycznia 2013, 20:39

Tak się nad życie za­kochać w Tobie...
A po­tem ober­wać ki­lofem po głowie! 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 listopada 2012, 16:57

Twój głos się w moim ser­cu po­toczył grom­kim echem;
Nie pier­wszy raz mą duszę za­raziłeś uśmiechem. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 29 września 2012, 22:08

Usiądźmy gdzieś pod drze­wem, i mówmy o miłości;
Zap­la­nuj­my wyp­rawę, na Wys­py Szczęśliwości... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 września 2011, 20:51

Miłość, pod­sy­cona rozłąką, zas­ma­kuje lepiej. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 sierpnia 2011, 21:12

I nie smuć się, nie mogąc dos­trzec słońca na zachmurzo­nym niebie, Wiedz, że gdzieś wyżej jest twój włas­ny skra­wek błękitu. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 kwietnia 2011, 23:39

Miłość to cho­roba. Szyb­ko mi­jające prze­ziębienie czy ciężki nowotwór? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 grudnia 2010, 21:26

Gru­ba pa­ni w futrze
I z pięknie opa­kowa­nym dro­gim pre­zen­tem świątecznym pod pachą,
Przeszła obojętnie
Obok prze­marznięte­go żeb­ra­ka zbierające­go drobne
Dla swo­jej cho­rującej córeczki
Na boche­nek chleba. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 grudnia 2010, 20:32
OrKoV

Kiedy zapadnie zmierzch, Cienie otoczą cię ze wszystkich stron, Wtedy nadejdzie strach, On nie odstąpi cię nawet na krok. Kiedy zapłonie dzień, Ciemność prawdziwa roztoczy swój czar, Wtedy nadejdzie czas... ... kiedy prawdziwy przywita cię świat! ŚWIAT...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

OrKoV

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność